Siirry sisältöön

Voit käyttää sivustoa ilman kirjautumista tai kirjautuneena jäsenyrityksen edustajana. Pääset helposti tarkastelemaan ja muokkaamaan yrityksesi tietoja sekä omia tietojasi ja viestintäasetuksiasi. Kaikki jäsenyyden hallintaan liittyvä tieto on koottu Jäsenyys-osioon. Kirjautuneena käyttäjänä voit vastaanottaa meiltä viestejä sekä seurata omiin kiinnostuksen kohteisiisi liittyviä julkaisuja. Osa sisällöistä on suunnattu ainoastaan kirjautuneille jäsenyritysten edustajille.

Ajankohtaissisällöt

Teknologiateollisuus ry kerää ja jakaa kotimaista ja kansainvälistä tietoa alan tilanteesta ja näkymistä. Jäsensivustolta löydät säännölliset tilannekatsaukset talouteen, työmarkkinoihin ja vaikuttamiseen liittyen. Lisäksi julkaisemme esimerkiksi uutisia, blogeja ja tilastoja.

Työelämä ja työmarkkinat

Neuvomme ja opastamme jäsenyrityksiämme työsuhdeasioissa. Lisäksi palveluihimme kuuluvat työsuhdeasioiden kouluttaminen ja konsultointi. Työelämä-osiosta löydät lisätietoa kaikista työsuhdeasioihin liittyvistä palveluistamme. Tarjoamme lisäksi esimerkiksi työelämän kehittämiseen, monimuotoisuuteen, osaajien saatavuuteen ja yritysturvallisuuteen liittyviä oppaita ja materiaaleja.

Aluetoiminta

Aluetoiminta tarjoaa alueensa jäsenyrityksille neuvontapalveluita sekä järjestää työsuhdeasioihin liittyviä yrityskohtaisia ja avoimia koulutuksia. Aluetoiminta tukee yritysten yhteistyötä, kehitystoimintaa ja verkostoitumista sekä on aktiivinen alueellinen vaikuttaja. Tutustu alueellisiin palveluihimme ja katso oman aluepäällikkösi yhteystiedot täältä.

Tapahtumat ja koulutukset

Teknologiateollisuus järjestää jäsenistöään palvelevia koulutuksia ja tapahtumia. Kaikki tapahtumat ja koulutukset löytyvät täältä. Voit suodattaa tapahtumia esimerkiksi teeman, sijainnin tai tapahtumatyypin perusteella. Pääset tarkastelemaan myös menneiden tapahtumien tietoja ja materiaaleja tapahtuma-arkistossa.

Toimialat

Teknologiateollisuus ry kokoaa yhteen teknologiateollisuuden eri toimialojen yrityksiä. Toimialaryhmät ja -yhdistykset keskittyvät toimialakohtaiseen vaikuttamiseen ja kehittävät toimialansa osaamista. Toimialat-osiostamme löydät kaikki toimialaryhmät ja -yhdistykset sekä lisätietoa niiden toiminnasta.

Vastuullisuus

Tarjoamme jäsenillemme kasvuun ja vastuullisuuteen liittyviä koulutuksia, tapahtumia ja vertaisryhmätoimintaa. Lisäksi tuotamme käytännönläheisiä työkaluja ja oppaita kestävän kasvun tueksi.

Ota yhteyttä

Löydät eri toimintoihin liittyvät vastuuhenkilöt helposti teemaan liittyvien sisältöjen ja julkaisuiden yhteydestä.
Kaikki yhteystiedot löydät täältä.

15.–16.4.2024 pidetyssä hallituksen kehysriihessä keskustelua herätti 3 miljardin euron lisäsopeutustarve, joka on seurausta taloustilanteen heikentymisestä hallitusohjelman valmistumisen jälkeen. Kyseinen lisäsopeutustarve on yhtä suuri kuin viime kevään hallitusneuvotteluissa sovittiin tehtävän koko kauden aikana.

Sopeutustoimenpiteisiin kuuluu menoleikkausten (n. 2 miljardia euroa) ja verojen korotusten (n. 1 miljardi euroa) lisäksi hallituksen esittämä kasvupaketti, jonka tavoitteena on luoda talouskasvua ja kasvattaa yritysten investointeja. Positiivisena signaalina kasvupakettiin sisältyy Teknologiateollisuuden ehdottamia toimia, kuten suurten investointien verokannustin sekä panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin (TKI). Sopeutustarve on mittava, mutta hallituksen määrätietoiset toimet ovat välttämättömiä luottamuksen palauttamiseksi Suomen julkisen talouden tulevaisuuteen.

Teknologiateollisuus kommentoi kehysriihen päätöksiä ja odottaa lisätietoja, jotka julkaistaan 25.4.2024.

Teknologiateollisuus ry pitää yllä tilannekuvaa jäsenyritysten toiminnan suunnittelun ja strategiatyön tueksi.

Lisätietoja

EU:n Global Gatewayn mahdollisuudet yrityksille – mukana EU-komissio, UM, Finnfund, Finnpartnership, Finnvera ja Business Finland

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mitä Global Gateway pitää sisällään ja millaisia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia se tarjoaa yrityksille. Tilaisuudessa ovat mukana EU-komissio, ulkoministeriö, Finnfund, Finnpartnership, Finnvera ja BusinessFinland.

Aika: Torstai 18.4. klo 9–11
Paikka: Teams

Tilaisuudessa saat konkreettisia näkemyksiä siitä, miten suomalaiset yritykset voivat osallistua näihin investointihankkeisiin ympäri maailmaa.

Ohjelma:

Opening words
Director Petri Vuorio, Confederation of Finnish industries EK

Global Gateway from a Finnish perspective
Ambassador Global Gateway Roy Eriksson, Ministry for Foreign Affairs

Global Gateway a tool for building new partnerships
Director General Koen Doens, European Commission (INTPA)

Business opportunities for Finnish companies in Global Gateway
Program Director Birgit Nevala, Finnpartnership

Africa Connected: investments to sub-Saharan digitality with EU guarantees
Team Finland Adviser Patrik Bredbacka, Finnfund

Export Credit Agency role in financing of Global Gateway projects
Head of Trade Finance and Country Risk Management Eeva-Maija Pietikäinen, Finnvera

Developing Markets Platform
Senior Advisor, International Project Funding Kiira Kärkkäinen, BusinessFinland

Discussions

Tilaisuuden esityskieli on englanti.

Lisätietoa:

EBRD, IFC & EIB hakevat parhaillaan suomalaisia yrityksiä mukaan rakentamaan Ukrainaa. Markkinoille haetaan yrityksiä erityisesti vihreän siirtymän ja digitalisaation osa-alueilta.

Hankerahoituksen ehtoja ovat:

Alla olevista linkeistä pääset katsomaan esitysmateriaalit sijoittajien tilaisuudesta: 

Lisätietoa:

NIS2-direktiivi vahvistaa kyberturvallisuutta organisaatio- ja yhteiskuntasolla

EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi on keskeinen osa Euroopan unionin pyrkimyksiä parantaa jäsenvaltioidensa kyberturvallisuutta. Direktiivi edistää yritysten toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta sekä asettaa velvoitteita digitaalisten riskien hallintaan. 

Kilpailuetu ja yhteiskunnan kyberkestävyys

Yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua nopealla sopeutumisella direktiivin vaatimuksiin tai ylittämällä ne. Direktiivi tukee yhteiskunnan kyberkestävyyttä ja luo hallittavan toimintaympäristön. Vaikka direktiivin noudattaminen aiheuttaa kustannuksia, ne ovat ennakoitavissa ja tukevat toiminnan laatua, vastuullisuutta ja toimitusvarmuutta. 

Direktiivin saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä on parhaillaan käynnissä, ja valtioneuvosto valmistelee tällä hetkellä esitystä laiksi kyberturvallisuuden riskien hallinnasta. Esitys on tarkoitus käsitellä Eduskunnassa kevään aikana, ja uuden lain soveltaminen alkaa jo 18.10.2024.

Soveltamisopas on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että niiden kyberturvallisuuskäytännöt täyttävät uuden lainsäädännön vaatimukset ja edistävät riskienhallintaa käytännössä. Kyberala ry:n uusi soveltamisopas tarjoaa selkeät tulkinnat sekä parhaat käytännöt direktiivin vaatimusten täyttämiseksi.

Koko toimialan laajuinen projekti soveltamisoppaan laatimiseksi käynnistyi syksyllä 2023. Oppaan valmistelussa on ollut mukana asiantuntijoita 18 eri yrityksestä, mikä on mahdollistanut laaja-alaisen huippuosaamisen sekä eri näkemysten ja kokemuksien hyödyntämisen.

Kyberala ry edustaa suomalaisia kyberturvallisuusalan yrityksiä ja on sitoutunut tukemaan organisaatioita niiden kyberturvallisuuden parantamisessa. Yhdistys toimii osana Teknologiateollisuus ry:tä yhtenä sen toimialajärjestöistä.

Lisätietoja oppaasta tai sen laatimisesta antaa Kyberala ry:n puolesta: 

Hallituksen puheenjohtaja & työryhmän puheenjohtaja

Niko Candelin, puh. 040 708 8053

Vastuullinen toiminta ja siitä viestiminen ovat yhä tärkeämpiä menestystekijöitä yrityksille. Tiedot vastuullisuudesta kiinnostavat niin sijoittajia, asiakkaita kuin nykyisiä ja tulevia työntekijöitä.

EU:n kestävyysraportointia koskeva lainsäädäntö aiheuttaa yrityksille paljon velvoitteita, mutta standardit ja harmonisointi sekä uusi, viherväittämiä koskeva direktiivi tuovat myös ryhtiä ja luotettavuutta viestintään.  

Monelle yritykselle vastuullisuusasioista viestiminen voi tuntua haastavalta. Vastuullisuusasiantuntija Noora Kuparinen ja viestintäasiantuntija Sini Kaukonen antavat blogissaan vinkkejä yrityksille vastuullisuudesta viestimiseen ja siihen, kuinka välttää sudenkuopat.

Lue kirjoitus Teknologiateollisuuden verkkosivuilta!
Tutustu kestävyysraportointia koskevaan tietopakettiin (Vain jäsenyrityksille!)

Teknologiateollisuus tarjoaa viime kesän tapaan jäsenistölleen ilmaisen, yrityskohtaisen hiilijalanjälkilaskelman. Jalanjäljen laskemisesta on yritykselle monenlaista hyötyä. Laskelmat tuotetaan päivitetyllä Climpactor-työkalulla.

Hiilijalanjäljen laskemisesta ja hyödyntämisestä on viime aikoina tullut kiinteä osa monen yrityksen toimintaa. Jalanjälkilaskelma mahdollistaa yritykselle konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun päästöjen vähentämiseksi sekä resurssi- ja energiatehokkuuden nostamiseksi. Se on myös olennainen väline, kun yrityksen toiminnasta viestitään asiakkaille, sijoittajille sekä muille sidosryhmille.

EU:n tuore kestävyysraportointidirektiivi velvoittaa yhä suuremman osan yrityksistä laskemaan hiilijalanjälkensä. Painetta mittaamiseen voi tulla myös asiakkaalta tai arvoketjussa muuten operoivalta toimijalta.

Jalanjälkilaskelma mahdollistaa yritykselle konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun päästöjen vähentämiseksi sekä resurssi- ja energiatehokkuuden nostamiseksi.

Laskelmat tuotetaan GHG-protokollaan perustuvalla Climpactor-laskentamoottorilla, jota on päivitetty viime vuoden jalanjälkiprojektin tulosten perusteella. Laskuriin on lisätty uusia päästökohteita, ja sen kertoimia sekä Scope 3 -laskentalogiikkaa on päivitetty. Merkittävin päivitys on laskurin tuottamien raporttien visuaalisen ilmeen kohentaminen, mikä mahdollistaa päästöjen yksityiskohtaisemman tarkastelun.

Yrityskohtaisen raporttien lisäksi jokaiselle Teknologiateollisuuden viidelle päätoimialalle laaditaan toimialakohtaiset raportit, jotka sisältävät toimialakohtaiset keskiarvot päästöjen suhteesta henkilöstöön ja liikevaihtoon. Toimialakohtainen raportti on uniikki mahdollisuus verrata oman yrityksen päästöintensiteettiä ja muuta suoriutumista alan keskiarvoihin ja hahmottaa näin omia vahvuuksia ja kehityskohteita.

Osallistu vastaamalla lähtötietokyselyyn!

Osallistumiseen riittää tietojen antaminen vastaamalla lähtötietokyselyyn. Teknologiateollisuus ostaa laskemien tuoton ostopalveluna Valas solutions oy:ltä.

Ilmoittaudu mukaan hankkeen kick-off webinaariin 7.5.2024!

Lisätietoja:

Otto Jalas, Valas Solutions, +358 40 595 0830, otto@valassolutions.fi

Jäsenetu – Maksutonta digitaalisten palveluiden muotoiluapua

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rahoittaa kumppanuusprojektia, jossa Aalto-yliopiston opiskelijat ratkaisevat yritysten digitaalisten palveluiden muotoilun haasteita. Opiskelijat työskentelevät opettajiensa ohjaamina, joten yrityksiltä ei vaadita muotoilun osaamista eikä jatkuvaa ohjauspanosta. Rahoituksen turvin kumppanuus on Teknologiateollisuus ry:n jäsenille maksuton. Ohjelma soveltuu kaikenkokoisille yrityksille!

Yrityksiltä odotetaan

  1. Todellista muotoiluhaastetta
  2. Opiskelijaryhmälle mahdollisuutta muutamien ajateltujen käyttäjien/asiakkaiden haastattelemiseen
  3. Mieluiten kaksi henkilöä opiskelijoiden yhteyshenkilöiksi, jotta opiskelijat voivat tarvittaessa kysyä yrityksen edustajilta ohjausta – ensisijaisesti opiskelijat työskentelevät opettajiensa ohjaamina yrityksen antamien lähtötietojen pohjalta.
  4. Kykyä kommunikoida englannin kielellä – opiskelijaryhmät ovat kansainvälisiä

Ohjelman sisältö – 7 viikon aktiivivaihe

Ennen kesää tehdään alkuvalmistelut. Projektin aktiivivaihe alkaa elokuun loppupuolella. Syyskuussa alkavan seitsemän viikon intensiivijakso jakautuu seuraaviin osioihin, joiden lopputuloksena yritys saa käyttäjätesteihin perustuvan interaktiivisen prototyypin.

Viikko 1: Käyttäjätutkimuksen suunnittelu

Viikko 2: Taustahaastattelut ja tutkimukset

Viikko 3: Käyttäjäkokemuksen analysointi (Palvelukartat)

Viikko 4: Käyttötapausskenaariot ja puolivälin esitykset

Viikko 5: Interaktiivinen prototyyppi

Viikko 6: Käyttäjäarviointi

Viikko 7: Loppuesitelmä

Lisätiedot ja ilmoittautuminen ohjelman infotilaisuuteen

Lisätietoa infotilaisuudessa 16.4.2024 kello 14-16. Ilmoittaudu: https://eventsmarketing.aalto.fi/Partnering_with_Digital_Service_Design?lang=en

Lisätietoa itseopiskeltavaksi (EN): Introduction of the project

Lisätietoja

Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta. Rekisterin tarkoitus on tuoda esiin merkittävää vaikuttamistoimintaa, kuten suurten yritysten, kansalaisjärjestöjen, työmarkkinajärjestöjen ja muiden ammattimaista edunvalvontatyötä tekevien järjestöjen vaikuttamistoimintaa.

Ilmoitusvelvolliset tekevät itse ilmoitukset avoimuusrekisteriin harjoittamastaan vaikuttamistoiminnasta sekä sen neuvonnasta. Jos organisaatiolla on kalenterivuoden aikana enintään viisi yksittäistä yhteydenottoa vaikuttamistoiminnan kohteisiin, sen ei tarvitse liittyä rekisteriin ja raportoida toiminnastaan. Jos taas viiden kalenterivuotisen yhteydenottokerran raja ylittyy, toimijan täytyy rekisteröityä.

Kaikkien valtiotasoista vaikuttamistoimintaa tekevien on rekisteröidyttävä aikavälillä 1.1.–31.3.2024. Vaikuttamistyötä tekevien toimijoiden tulee ilmoittaa toiminnastaan sittemmin kahdesti vuodessa.

Teollisuusliitto ja Sähköliitto ilmoittivat tänään 11.3. alkaneiden, laajojen poliittisten lakkojen jatkamisesta maaliskuun loppuun saakka. Lakot kohdistuvat useille teollisuuden toimialoille.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT jatkaa myös valtakunnallista lakkoaan. Lakossa ovat käytännössä kaikki Suomen satamien satamaoperaattorit.

Lue koko juttu Teknologiateollisuuden ajankohtaista-osiosta.

On huomionarvoista, että Suomi on ollut jo pitkään alisuoriutuja innovaatiorahaston käytössä. Euroopan komissio muistuttaa tämän vuoksi suomalaisia toimijoita rahoituksen hakemisesta. Tehokkaalla rahaston hyödyntämisellä voidaan edesauttaa merkittävästi suomalaisen osaamisen arvostusta ja edistää kestävää kehitystä.

Yrityksillä, joilla on jo valmiita hankkeita, on loistava tilaisuus perehtyä tarkemmin saatavilla olevaan rahoitukseen. Lisätietoa rahoituksesta löytyy Euroopan unionin virallisilta sivuilta.

Hakukierroksia järjestetään säännöllisin väliajoin, joten yrityksillä on jatkossakin mahdollisuus hyödyntää näitä rahoitusmahdollisuuksia. Lisätietoja hakuprosessista ja innovaatiorahaston hyödyntämisestä voi tiedustella Suomen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Teknologiateollisuus ry kannustaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään EU:n innovaatiorahaston tarjoamia mahdollisuuksia.