Siirry sisältöön
Etusivu Kasvu ja uudistuminen Datasta liiketoimintaa

Datasta liiketoimintaa

EU:n uusi data-asetus pyrkii edistämään teollisen datan saatavuutta ja käyttöä. Säädös määrää verkottuneen tuotteen ja siihen liittyvän palvelun datan haltijan, joka on usein tuotteen valmistaja, tarjoamaan käyttäjälle pääsyn tuotteen ja palvelun käytöstä syntyneeseen dataan ilman erillistä maksua. Käyttäjällä on vapaa oikeus hyödyntää dataa ja toimittaa se kolmannelle osapuolelle jalostettavaksi.

Päivitetty 18.04.2024 klo 14:21

Data-asetuksen vaikutukset ja mahdollisuudet eri osapuolille

EU:n uuden data-asetuksen tarkoitus on lisätä teollisen datan saatavuutta eurooppalaisilla sisämarkkinoilla. Säädös vahvistaa käyttäjien oikeutta hyödyntää ja jakaa eteenpäin verkottuneiden tuotteidensa ja niihin liittyvien palveluiden käytöstä syntynyttä dataa. Verkottuneiden tuotteiden kirjo on laaja – aina sykemittareista teollisuusrobotteihin. Asetuksella on vaikutuksia teknologiateollisuuden eri toimialoilla aina laitevalmistajista ICT-palveluiden tarjoajiin ja verkottuneita koneita ja niiden liitännäispalveluita tuotannossaan käyttäviin yrityksiin.

Kaksi isokokoista teollisuusrobottia työstää metallia.

Asiakas

Käyttäjä

 • Yritys, kuluttaja tai julkinen organisaatio.
 • Oikeus saada tuotteen käytöstä syntynyt data ja metadata käyttönsä ilman erillistä maksua.
 • Oikeus käyttää dataa vapaasti laillisiin tarkoituksiin.
 • Oikeus jakaa data kolmannelle osapuolelle.
 • Ei saa käyttää dataa kilpailevan tuotteen kehittämiseen.

Datan jakaja

Datan haltija

 • Tyypillisesti, muttei välttämättä tuotteen valmistaja.
 • Velvollisuus jakaa dataa käyttäjän pyynnöstä tälle tai tämän osoittamalle kolmannelle osapuolelle.
 • Voi pyytää kohtuullisen korvauksen datan jakamisesta kolmannelta osapuolelta.
 • Mahdollisuus hyödyntää ja jakaa dataa käyttäjän kanssa sovitulla tavalla.
Kuvituskuva

Kolmas osapuoli

Datan vastaanottaja

 • Oikeus käyttää käyttäjältä vastaanottamaa dataa tämän kanssa sovitulla tavalla.
 • Mahdollistaa datalähtöisten liitännäispalvelujen ja täydentävien tuotteiden kehittämisen.
 • Ei saa käyttää dataa kilpailevan tuotteen kehittämiseen.
Kuvituskuva ihmisiä kokouksessa

Tuotteen valmistaja

Valmistaja

 • Velvollisuus suunnitella ja valmistaa verkkoon liitetty tuote siten, että data on saatavilla oletusarvoisesti suoraan tuotteesta.
 • Mahdollisuus hyödyntää dataa käyttäjän kanssa sovitulla tavalla.

Data-asetuksen soveltamisaikataulu

11.1.2024

Asetus voimaan. Siirtymäaika alkaa

12.9.2025

Siirtymäaika päättyy ja asetuksen yleinen soveltaminen alkaa.

12.9.2026

Tuotteet ja liitännäispalvelut on suunniteltava siten, että data on oletusarvioisesti suoraan saatavilla

Erityistä huomioitavaa:

 • Asetus koskee yhtäläisesti kaikkia toimialoja.
 • Tuotteen tai liitännäispalvelun käytöstä syntyneestä datasta tehtyjä päätelmiä (jalostettu tieto) ei tarvitse jakaa.
 • Prototyypit jäävät asetuksen ulkopuolelle, samoin palvelut, jotka eivät vaikuta tuotteen toimintaan tai jotka eivät välitä sille komentoja.
 • Pääsy dataan on tarjottava joko suoraan tuotteesta tai liitännäispalvelusta tai pyynnöstä data jakamalla.
 • Myös liikesalaisuuksia sisältävä data on asetettava saataville, mutta kuitenkin liikesalaisuuksien suoja säilyttäen.
 • Jaettua dataa ei saa hyödyntää kilpailevan tuotteen kehitykseen. Kielto ei kuitenkaan koske kilpailevien liitännäispalveluiden kehitystä.
 • Henkilötietoja käsittävän datan käsittelyyn sovelletaan edelleen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).
 • Asetus sisältää myös säännöksiä mm. datan jakamisen sopimusehdoista, pilvipalveluiden vaihtamisesta ja viranomaisten pääsystä dataan poikkeustilanteissa.

Pk-yrityksiä koskevat poikkeukset:

 • Pienet yritykset (henkilöstö < 50, liikevaihto < 10 milj. €): Vapautettu datan jakamisen mahdollistavista suunnittelu- ja valmistusvaatimuksista.
 • Keskisuuret yritykset (henkilöstö 50-249, liikevaihto < 50 milj. €): Vapautettuja suunnittelu-, valmistus- ja jakamisvaatimuksista vuoden ajan tuotteen saattamisesta markkinoille ja vuoden ajan siitä, kun yritys on siirtynyt keskisuurten yritysten kokoluokkaan.
 • Vapautus ei koske pk-yritystä, joka valmistaa tai suunnittelee verkkoon liitettyä tuotetta tai tarjoaa tuotteeseen liittyvää palvelua alihankintana.

Tietoisku data-asetuksen vaikutuksista yrityksiin

Yhteystiedot

Lisätietoja