Siirry sisältöön
Etusivu Ajankohtaista Uutinen Kuinka integroida kansainväliset osaajat työyhteisöön? 10 konkreettista toimea

Kuinka integroida kansainväliset osaajat työyhteisöön? 10 konkreettista toimea

Teknologiateollisuus kamppailee muiden alojen tavoin osaavan työvoiman saamisessa, ja Suomeen muuttavien työntekijöiden rooli on kasvamassa.

Muutosjohtaminen on kansainvälisten osaajien määrän kasvattamisessa keskeisessä roolissa, toteaa Teknologiateollisuuden asiantuntija Katriina Emaus tuoreessa MBA-lopputyössään.

– Osaajapulan kanssa kamppailevien teknologiayritysten olisi hyvä pohtia, miten kansainvälistä osaamista voisi hyödyntää omassa organisaatiossa. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset voivat olla edelläkävijöitä strategisesti johdetussa integroinnissa, Emaus sanoo.

Lopputyössään Emaus tuo esiin konkreettisia toimia, jotka voivat auttaa kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa ja integroinnissa osaksi organisaatiota. Suositusten laadinnassa hyödynnettiin myös teknologiayritysten edustajille tehdyn kyselyn tuloksia.

Vaikka kielimuuri ja kulttuurien välinen sopeutuminen koetaan usein haasteena, yritykset tunnistavat tutkielman mukaan kansainvälisen osaamisen merkityksen ja ovat valmiita ottamaan askeleita kohti monimuotoisempaa työyhteisöä.

10 suositusta kansainvälisen osaamisen ja inklusiivisuuden lisäämiseen yrityksessä
  1. Pohdi kansainvälistä osaamista strategian tasolla. Pohdi osaajien saatavuutta pitkällä aikavälillä. Kehitä strategioita tilanteisiin, joissa asiantuntemusta ei ole paikallisesti saatavilla.
  2. Sisällytä kansainvälinen osaaminen ennakointityöhön.  Kansainvälisten osaajien määrä todennäköisesti kasvaa Suomessa, ja olet valmiimpi hyödyntämään tätä osaamista.
  3. Arvioi organisaation valmius ottaa vastaan kansainvälisiä osaajia. Panosta etenkin johtamisen työkaluihin ja esihenkilöiden tukitoimiin mm. lisäkoulutuksen avulla.
  4. Lisää läpinäkyvyyttä ja osallisuutta. Osallista koko henkilöstö työpaikan prosessien suunnitteluun. Usein työtä tekevät tietävät parhaiten, mitä tulee ottaa huomioon käytänteiden muuttuessa.
  5. Keskustele monimuotoisuudesta. On tärkeää keskustella työpaikalla kulttuurieroista ja niiden vaikutuksista organisaation toimintoihin ja asenteisiin. Laadi konkreettisia tavoitteita monimuotoisuuden lisäämiseksi.
  6. Edistä tiedon jakamista ja oppimista. Pohtikaa yhdessä kansainvälisen osaamisen tuomia hyötyjä ja erilaisten osaajien tuomaa monimuotoisuutta. On tärkeää käsitellä avoimesti kieli- ja kulttuurierojen vaikutusta ymmärryksen lisäämiseksi ja integraation sujuvoittamiseksi.
  7. Pohdi monimuotoisuussuunnitelman laatimista. Se voi olla hyödyksi systemaattisemman inkluusion lisäämisessä ja tavoiteltujen muutosten seurannassa.
  8. Tarkastele tiedostettuja ja tiedostamattomia ennakkoluuloja. Ota huomioon ennakkoluulot organisaation päätöksenteossa ja niiden vaikutus muutoksen hyväksymisessä.
  9. Hyödynnä teknologiaa ja koulutustyökaluja. Hyödynnä teknologiaa ja erilaisia koulutustyökaluja, kuten visuaalisia- ja käännösapuvälineitä, kansainvälisten osaajien integroimisessa.
  10. Verkostoidu ja jaa parhaat käytännöt. Hyödynnä jaetut esimerkit hyvin toimivista integraatiokäytänteistä muista organisaatioista.

Emaus, K. (2024). Increasing International Talent in Technology Industry Organizations. Laurea University of Applied Sciences.

Lisätietoja