Siirry sisältöön
Etusivu Tilannekuva Verotuksen tilannekuva

Verotuksen tilannekuva

Tälle sivulle on koottu hallitusohjelman verolinjausten lisäksi yritysten kannalta merkittävien verouudistusten tilannekuvat.

Päivitetty 17.04.2024 klo 15:11

Hallitusohjelman Verolinjaukset 2023-2027

Mitä huhtikuun kehysriihestä odotettavissa?

Menoleikkaukset etusijalla

 • Veronkorotuksia ehdotetaan vasta, jos menoleikkauksilla ei saada tarvittavia vaikutuksia aikaan.
 • Budjetin alijäämä on kuitenkin niin suuri, että veronkorotuksia on odotettavissa.
 • Tavoitteena myös saada kannustimia kasvuun.

Päälinjat

 • Tiivis veropohja, matala verokanta.
 • Ennustettava, vakaa verojärjestelmä.
 • Ei veroteta sitä mitä halutaan lisää (työ), vaan sitä mitä ei haluta (haitat).
 • Työnteon esteitä poistettava.
 • Tavoitteena koulutuksen arvonnousu.
 • Uuden ajan teknologiaan panostetaan: 4 mrd € investointiohjelma toteutetaan.
 • Keskustelussa investointeihin kannustava yritysverotus.

Veikkaus: mitä veroja ei kiristetä

 • Työn verotusta ei kiristetä.
 • Yritysten ja yrittämisen verotusta ei kiristetä.
 • Listaamattomien yritysten osinkoverotuksen osalta epäselvyyttä. Hallitusohjelmassa kirjattu, ettei kiristetä, mutta kova paine veronkorotuksiin.

Veikkaus: verotus kiristyy näiden osalta

 • Sähkön ja liikenteen verotuksen muutoksia mietitään.
 • Sähköautojen verotus kiristyy.
 • Alv:n korotuksia tulossa, mutta varsinkin ruoan arvonlisäveron nosto poliittisesti hankala kysymys.
 • Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus tullaan toteuttamaan. Ei tarkoitus kerätä lisää veroja, mutta niin tulee käymään.
 • Terveysvero (sokeri, transrasvat, ym.)
 • Haittaverot, kuten tupakka, alkoholi.
 • Verotukia karsitaan.
 • Kaivosmineraaliveron korotusta ja lisäveroluokkaa valmistellaan.

Hallitusohjelman Verolinjaukset 2023-2027

Teknologiateollisuus ry:n verotavoitteiden toteutuminen

Alla on kuvattu teknologiateollisuuden strategiakärkien kautta eri verolinjausten…

Työn tekemisen edellytykset

Onnistumiset

 • Ansiotuloverotuksen keventäminen kaikissa tuloluokissa.
 • Avainhenkilöverotus
 • Muutto- ja asettautumiskulut verovapaata ansiotuloa

Vaikutamme

 • Marginaaliverotuksen ei ylitä 50 prosenttia
 • Etätyön verotus

Digivihreän siirtymän nopeuttaminen

Onnistumiset

 • Energiaverotuksen muutoksissa huomioidaan yritysten kilpailukyky

Vaikutamme

 • Liikenteen rahoituksen ja verotuksen kokonaisuudistus tekeillä hallituskaudella

Innovaatioiden tukeminen

Onnistumiset

 • Pysyvä T&K verokannustin
 • Hallitus luo selkeän vision EU-veropolitiikan halutusta suunnasta (mitä tarkoittaa konkreettisesti)

Vaikutamme

 • Koneiden ja laitteiden nopeutetun poiston jatkamisesta ei ole hallitusohjelmakirjausta

Yrittämisen ja omistamisen edellytykset

Onnistumiset

 • Yritysten ja yrittämisen verotusta ei kiristetä
 • Listaamattomien yritysten osinkoverotusta ei kiristetä
 • Perintöveron maksuaikaa pidennetään 10 vuoteen
 • Ei mainintaa sukupolvenvaihdoksen verotuksen kiristämisestä
 • Ei mainintaa taloudellisen työnantajan käsitteestä
 • Ei mainintaa arvonnousuverosta
 • Verotus on selkeää ja ennakoitavaa
 • Verotuksen digitalisaatio

Vaikutamme

 • Mahdollisen kiinteistöveron uudistuksen oltava kohtuullinen
 • Kaivosmineraaliveron lisäkorotuksen valmistelu

Valmistelussa

Kiinteistöverotus – riskinä verojen huomattava nousu

Olemme koonneet yhteen valmistelussa olevat kiinteistöverotuksen uudistamista koskevat ehdotukset kiinteistöveron alarajan nostosta ja kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta.

Sääntelyn tavoitteet

 • Eriyttää maapohjan kiinteistöveroprosentti yleisestä kiinteistöveroprosentista.
 • Korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytymistä pitkällä aikavälillä.
 • Kohtuulliset muutokset kiinteistön omistajille. Tavoite ei ole kiristää kiinteistöverotusta.

Keskeiset vaikutukset

 • Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset +44 %, varastot +14 % veronkorotukset. Arviot perustuvat olettamaan, että kunnat laskevat veroprosenttiaan vastaavasti, jotta kuntien verotulot eivät kasva. Maapohjan veroprosentin alarajaa on jo nostettu, joten arvio ei toteudu.
 • Kohtuuttomia veronkorotuksia.
 • Käyvän arvon pohjana olevat tilastojen ja lukujen määräytyminen ei ole läpinäkyvää tai tarkastettavissa. Oikaisuvaatimukset tulevat lisääntymään.
 • Uudet rakennustyypit ja niille määritellyt keskimääräiset uudelleenrakennuskulut eivät vastaa todellisuutta (mm. kylmät pressuhallit)

Elinkeinoelämän viesti

 • Kiinteistöverotuksesta tehtävä kokonaisarviointi.
 • Jo toteutunut maapohjan kiinteistöveroprosentin alarajan nosto Maapohjan kiinteistöveroprosentin alarajan nosto (0,93 %:sta 1,30 %:iin) on ristiriidassa vanhan esityksen kanssa. Muutos nostaisi automaattisesti alarajaa käyttävien kuntien kiinteistöveroa. Ehdotuksen suunta päinvastainen vanhan hallituksen esityksen kanssa.
 • Verotusarvojen korotukset ovat ristiriidassa muutosten kohtuullisuuden tavoitteen kanssa, vaikka tavoite sinällään on ymmärrettävä. Vaikutusarviota ei tehty yritysten osalta.
 • Ikävähennykset ja siirtymäsäännöt muutettava yrityksille kohtuullisempaan suuntaan.

Vaikuttamisen toimenpiteet

 • Teknologiateollisuus vaatii kaikkien kiinteistöverouudistusten yhteistä kokonaisvaikutusten arviointia.
 • Arvostamisuudistus tulee palauttaa takaisin valmisteluun tai siitä täytyy luopua.
 • Teknologiateollisuuden kannat tuotu kuulemisissa ja tapaamisissa esiin.

Säädöksen aikataulu Suomessa

KeskustelussaValmisteluHallituksen esitysLausunnotLaki
Eduskunta vko 22/2024Luonnos odotettavissa maaliskuussa 20242025?

Voimaansaatettu

T&K-verovähennys – muista hyödyntää!

Yrityksillä on 1.1.2023 lähtien ollut mahdollisuus vähentää verotuksessa omasta T&K-toiminnasta aiheutuneet palkkakulut sekä ulkopuolelta ostetut T&K-palvelujen kustannukset. 1.1.2024 lähtien yrityksillä on lisäksi oikeus tehdä ylimääräinen lisävähennys edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyneestä T&K-toiminnasta.

Sääntelyn tavoitteet

 • Tukea yritysten T&K-toimintaa.

Keskeiset vaikutukset

 • 1.1.2023 lähtien yritykset ovat voineet tehdä 50 % lisävähennyksen T&K-kuluistaan. Vähennyksen perusteena olevien kulujen on oltava vähintään 10 000 € ja enintään 1 000 000 €.
 • 1.1.2024 lähtien yritykset voivat tehdä ylimääräisen 45 %:n lisävähennyksen T&K-toiminnan lisääntymisen osalta edelliseen vuoteen verrattuna enintään 1 000 000 € kokonaiskuluihin asti.
 • Yritykset voivat tehdä myös tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävistä yhteistyöhankkeista enintään 150 %:n lisävähennyksen enintään 1 000 000 € kuluista.

Elinkeinoelämän viesti

 • Verovähennykset on toteutettu elinkeinoelämän aloitteesta.

Vaikuttamisen toimenpiteet

 • Teknologiateollisuus tekee töitä sen eteen, että yritykset hyödyntäisivät T&K-verovähennyksiä.

Säädöksen aikataulu Suomessa

KeskustelussaValmisteluHallituksen esitysLausunnotLaki
voimaan 1/2023

Voimaansaatettu

Perintöverotus – uudistuksia

Sääntelyn tavoitteet

 • Perintöveron maksuaikaa pidennetään 10 vuoteen.
 • Lisäksi selvitetään perintöveron korvaamista omaisuudenluovutusvoiton verotuksella. Ei kirjausta sukupolvenvaihdoksen verotuksesta.

Keskeiset vaikutukset

 • Perintöveron maksuun saa 10 v lisäaikaa.
 • Viivästyskorko 7,5 % alkaa kuitenkin juosta heti.
 • 10 vuoden aikana veroa ei tulla hakemaan ulosottoteitse tai merkitsemään verovelkarekisteriin.

Elinkeinoelämän viesti

 • Viivästyskorkoa tulee laskea selvästi.
 • Myös lahjaverotus tulee lisätä pidennetyn maksuajan piiriin.
 • Sukupolvenvaihdosverotusta ei saa kiristää (eikä näin ole tässä yhteydessä ehdotettukaan).

Vaikuttamisen toimenpiteet

 • Pidetään asiaa esillä poliittisissa tapaamisissa.

Säädöksen aikataulu Suomessa

KeskustelussaValmisteluHallituksen esitysLausunnotLaki
voimaan 1/2024

Yhteystiedot

Lisätietoja