Siirry sisältöön

Yhteistoimintaa ja yhteistyötä – luottamusta ja tulosta

Yhteistoiminta yrityksessä on kokonaisuus, joka sisältää yhteistoimintalain mukaisen vuoropuhelun lisäksi kaiken paikallisen sopimisen, yhteistyön ja yhteisen kehittämisen jota yrityksessä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. 

Hyvä yhteistoiminta rakentuu paikalliselle luottamukselle. Luottamus vaatii avoimuutta ja yhteistyötä sekä henkilöstön mukaan ottamista yrityksen päätöksentekoon ja työn kehittämiseen. Tämä tukee myös hyvän työantajamielikuvan rakentamista, lisää yrityksen houkuttelevuutta ja parantaa nykyisen henkilöstön pitovoimaa.

Päivitetty 10.07.2024 klo 09:07
Ihmisiä suunnittelupöydän ääressä, kuvituskuva.

Työkaluja yhteistoiminnan kehittämiseen:

Yhteistoiminnan perusteita Yhteistoiminnan kehittämisen opas

Yhteistoiminnan kehittämisen oppaiden tavoitteena on avata lainsäädännön ja työehtosopimusten reunaehtoja yhteistoiminnalle sekä hyviä käytäntöjä paikallisen luottamuksen rakentamiseksi. Julkaisusarja koostuu kolmesta erillisestä oppaasta, jotka on kohdennettu eri työehtosopimuksia
noudattaville toimialoille:

  • Teknologiateollisuuden työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt
  • Tietotekniikan palveluala
  • Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt

Työkalu henkilöstölle ja työnantajalle Yhteistoiminnan tasomittari

Yhteistoiminnan tasomittari on Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Teollisuusliitto ry:n yhdessä suunnittelema työkalu henkilöstön ja työnantajan välisen yhteistoiminnan tason mittaamiseen.

Mittaus tehdään työnantajan toimesta, yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Vastaajaryhminä toimivat työntekijät, työntekijöiden luottamushenkilöt, sekä työnantajan edustajat.

Yhteistyön kehittämistä – Paikallisen sopimisen peli

Hyödynnämme Topaasia Oy:n keskustelupeliä yhteistoiminnan osaamisen ja haasteiden kartoittamiseen sekä yhdessä kehittämiseen.

Peli ei ole avoimessa käytössä Topaasian palvelun kautta, mutta Teknologiateollisuus voi järjestää ohjatun pelin jäsenyrityksille. 

Koulutusta ja valmennusta yhteistoimintaosaamisesta

  • Tarjoamme yhteistoimintaosaamisen kehittämiseksi monenlaista koulutusta sekä yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa että Teknologiateollisuus ry:n omana palveluna.
  • Koulutusta ja valmennusta on saatavilla paikallisen sopimisen toteuttamisesta, sekä erilaisista teemoista kuten palkkaus, työaika ja niin edelleen.

työsuhdeasioiden tuki

Tuki Teknologiateollisuudelta – Työsuhdeneuvonta

Teknologiateollisuus ry:n tavoitteena on, että yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuudet laajenevat ja ovat yhtenevät riippumatta siitä, perustuuko sopiminen valtakunnallisen vai yrityskohtaiseen työehtosopimukseen. Sopiminen tehdään kuitenkin paikallisesti yrityksessä, joten hyvä yhteistoiminta ja vahva luottamus ovat työmarkkinoiden uudistumisen edellytys.

Tarjoamme jäsenyrityksillemme apua yhteistoimintaan ja paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa. Lisätietoa tästä löydät työsuhdeneuvonnan osiosta.​

Yhteystiedot

Kaipaatko lisätietoa yhteistoiminnasta? Ota yhteyttä!