Siirry sisältöön
Etusivu Tietopankki Vastuullisuus Ympäristö & biodiversiteetti

Teknologiateollisuuden biodiversiteettiohjelma: Tavoitteena turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuus on lähtenyt toipumaan vuoteen 2030 mennessä. Teknologiateollisuudessa on laadittu toimialan oma biodiversiteettiä koskeva ohjelmakokonaisuus, jonka ohjeiden, verkostojen ja käytäntöjen avulla jäsenyritykset pystyvät edistämään omia biodiversiteettitavoitteitaan. 

Teknologiateollisuuden jäsenyritysten yhdessä valmistelema paketti kattaa vuodet 2021–2050 ja se sisältää biodiversiteettiselvityksen, alamme linjaukset ja tavoitteet sekä etenemismallin yrityksille.

Päivitetty 03.05.2024 klo 13:07
Käsi pitelee maisemaa heijastavaa lasipalloa, kuvituskuva.
Kaksi suojavarusteisiin pukeutunutta henkilöä katsovat toisiaan työkoneen äärellä, kuvituskuva.

Yritysten rooli

Jokaisella alamme yrityksellä on suoria tai välillisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Tiedostamalla vastuumme ja toimimalla sen mukaisesti, vältämme uhkaavan luontokadon.

Avainroolissa biodiversiteetin turvaamisessa ovat yritykset, joissa biodiversiteetin hallinta edistyy merkittävästi vuoteen 2030 mennessä ja jotka voivat auttaa myös muita sektoreita kuten kaupunkeja lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Nainen ja mies nauravat ja tutkivat elektroniikkalaitetta yhdessä.

Hyödyt yrityksille

Biodiversiteetin huomioiminen tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetua myös globaaleilla markkinoilla, esimerkiksi resurssiviisaamman tuotannon kautta.

Yritykset voivat tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla ratkaisuja niiden biodiversiteettihaasteisiin. Tulevaisuudessa biodiversiteettikysymykset voivat olla ratkaisevassa asemassa myös rahoituksen, asiakkuuksien sekä toimintalupien saamisen kannalta.

Ihmisiä nauramassa pöydän ääressä, kuvituskuva.

Miten osallistua?

Teknologiateollisuus ry edistää ja tukee yritysten toimia biodiversiteetin turvaamiseksi, tavoitteiden asettamiseksi sekä biodiversiteetin hallinnan viemiseksi osaksi yritysstrategiaa.

Yrityksiä kannustetaan vapaaehtoisiin toimiin biodiversiteetin hyvän tilan edistämiseksi jo ennen lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Alan yrityksillä on merkittävä rooli jokaisessa kehityksen vaiheessa

2021–2023

Yrityksissä on havaittu tarve kasvattaa omaa tietoisuuttaan biodiversiteetistä ja sen merkityksestä omassa liiketoiminnassa ja liiketoiminnan jatkuvuudessa.

2024–2030

Tehtyjä toimenpiteitä seurataan, päivitetään ja ylläpidetään. Yrityksillä on omaehtoisia biodiversiteetin hallintasuunnitelmia.

2031–2050

Alan yritykset ovat suunnannäyttäjiä biodiversiteetin hallinnassa ja lisäämisessä.

Kestävällä tavalla taloudellista, ekologista ja yhteiskunnallista arvoa luovat yritykset menestyvät

Puolet maailman BKT:sta on riippuvaista luonnosta, infograafi.

Miten yritykset voivat edetä kohti biodiversiteettitavoitteitaan?

  1. Ymmärrä liiketoimintasi yhteys biodiversiteettiin.
  2. Arvioi vaikutukset ja riippuvuudet arvoketjussa.
  3. Luo strategia ja tavoitteet.
  4. Toteuta toimenpiteitä suunnitelmallisesti.
  5. Seuraa tuloksia suhteessa tavoitteisiin.
  6. Viesti aikaansaaduista tuloksista.

Yhteystiedot

Kysyttävää biodiversiteettiohjelmasta? Ota yhteyttä!