Siirry sisältöön
Etusivu Vastuullisuus

Vastuullisuus

Teknologiayritykset luovat kestävän tulevaisuuden ratkaisuja. Vastuullisuus on alan yrityksille sekä menestyvän liiketoiminnan perusta että kilpailuetu.

Teknologiateollisuus tarjoaa jäsenilleen kanavan vaikuttaa vastuullisuuden pelisääntöjen ja työkalujen kehittämiseen sekä yhteiseen oppimiseen.

Päivitetty 18.04.2024 klo 14:27
Ihminen pöyräilee maastossa, taustalla tuulimyllyjä.

Mistä yritysten vastuullisuus koostuu?

Kuvituskuva talouden kasvusta, jossa kolikoiden päällä kasvaa verso.

Taloudellinen vastuu

Yritysten taloudellinen tuotto omistajilleen on luonnollinen osa yritysten taloudellista vastuuta, sillä vain se varmistaa toiminnan jatkuvuuden. 

 • Yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön tarpeisiin sekä luovat yhteiskunnallista vaurautta ja taloudellista arvoa.
 • Yritysten toiminta ja investoinnit luovat vakaan pohjan hyvinvointiyhteiskunnalle.
 • Toimialan taloudelliset vaikutukset kerryttävät verovaroja, luovat työpaikkoja ja lisäävät investointeja kertautuen edelleen muille toimialoille ja kansantalouteen.
Käsi, joka pitelee maisemaa heijastavaa lasipalloa, kuvituskuva.

Ympäristövastuu

Teknologiateollisuuden yritykset tunnistavat oman toimintansa vaikutukset ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen sekä ympäristöön


Ympäristövastuu sisältää pyrkimyksen:

 • vähentää ympäristövaikutuksia
 • minimoida jätettä
 • säästää luonnonvaroja
 • noudattaa ympäristölakeja ja -standardeja
 • edistää kestävää kehitystä
Ihmisiä suunnittelupöydän ääressä, kuvituskuva.

Sosiaalinen vastuu

…viittaa yrityksen sitoutumiseen edistää positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa ja yhteisöissä, joissa se toimii.

Sosiaalinen vastuu kattaa laajan kirjon toimia, joilla pyritään ottamaan huomioon sidosryhmien, kuten työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet ja odotukset.

 • Toiminta perustuu luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen.
 • Noudatetaan aloitteellista ja reilua henkilöstöpolitiikkaa.
 • Huomioidaan ihmisoikeudet läpinäkyvästi omassa toiminnassa ja arvoketjussa.
 • Hyödynnetään monipuolisesti työehtomalleja ja sopimisen tapoja paikallisten työehtojen kehittämiseksi.
Teknologiayrityset ovat sitä mieltä, että vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan elinehto, infograafi.

Vastuullisuuslinjauksemme

Teknologiateollisuus kannustaa yrityksiä asettamaan kestävään kehitykseen ja yritysvastuun hallintaan liittyviä tavoitteita sekä raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista avoimesti.

Tutustu eri teknologiayritysten vastuullisuustyöhön

Kaksi työvarusteisiin pukeutunutta metallinjalostusyritys Mäkelä Alu Oy:n työntekijää.

Kaipaatko vinkkejä vastuullisuustyön käynnistämiseen yrityksessänne?

Tutustu alta oppaaseemme, joka on suunnattu erityisesti Teknologiateollisuuden pk-yritysten toimitusjohtajille, johto- ryhmille, hallituksille, asiantuntijoille sekä kaikille niille, jotka haluavat tehdä liiketoiminnasta entistä vastuullisempaa ja kilpailukykyisempää.

Opas sisältää katsauksen vastuullisuuden nykytilasta, tulevaisuuden kehityskuluista sekä käytännön askelia vastuullisuuden kääntämiseksi niin käytännön teoiksi kuin tulokseksi viivan alle.