Siirry sisältöön

Yrityksillä tärkeä rooli ilmastotoimissa

Ilmastonmuutos on aikamme suurin globaali ympäristöhaaste. Ilmastonmuutos johtuu luonnollisen kasvihuoneilmiön voimistumisesta, kun ihmistoiminnan tuottamien kasvihuonekaasujen määrä kasvaa ilmakehässä. 

Tältä sivulta löytyviä linjauksia, tiekarttaa ja laskuria päivitetään säännöllisesti, joten suosittelemme seuraamaan jäsenuutisointia esimerkiksi palvelukampanjoiden ja muiden tuoreimpien kuulumisten osalta.

Päivitetty 16.07.2024 klo 13:37
Maisemakuva pellosta, jolla on tuulimyllyjä.
Kaikkien vähähiiliskenaarioiden yhteinen taustaoletus on markkinoiden ja toimintaympäristön suotuisa kehitys, infograafi.

linjaukset

Ilmasto- ja energialinjaus

Teknologiateollisuus on sitoutunut YK:n ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään 1,5 asteeseen. Teknologiateollisuuden ilmasto- ja energialinjaukset on suunniteltu vastaamaan tähän haasteeseen.

Keskeistä ilmasto- ja energialinjauksessa:

 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  • Linjauksessa asetetaan selkeät tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Näitä tavoitteita tukemalla yrityksenne voi osallistua aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.
 • Energiatehokkuus
  • Energiatehokkuus on keskeinen osa linjausta. Se tarjoaa konkreettisia ohjeita siihen, miten yrityksenne voi optimoida energiankäyttöään ja säädellä ympäristövaikutuksiaan.
 • Uusiutuvan energian edistäminen
  • Linjaus kannustaa yrityksiä edistämään uusiutuvan energian käyttöä omassa toiminnassaan. Tämä ei ainoastaan vähennä ympäristövaikutuksia vaan myös tukee kestävän energiainfrastruktuurin kehittymistä.
 • Innovatiivisuus ja teknologiset ratkaisut
  • Kannustamme yrityksiä hyödyntämään innovatiivisia teknologioita päästöjen vähentämiseksi. Linjaus tarjoaa mahdollisuuksia kehittää ja soveltaa uusimpia ratkaisuja kestävän kehityksen hyväksi.

tiekartat

Vähähiilitiekartta

Edellämainitut linjaukset ovat toimineet pohjana Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartalle, joka sisältää tarkemmat askelmerkit ja käytännön esimerkit vähähiilisistä teknologioista aikatauluineen. 

Aurinkokennoja ylhäältäpäin kuvattuna, kuvituskuva.
Kädenjälki kasvaa arvoketjun mukana - vuotuinen potentiaali yli 70 Mt CO₂, infograafi.

laskurit

Päästölaskuri – Climpactor

Teknologiateollisuus on myös julkaissut jäsenten käyttöön maksuttoman hiilijalanjälki ja -kädenjälkilaskuri Climpactorin. Laskurista on saatavilla myös englanninkielinen versio.

Alan yritykset mukana muutoksessa

Teknologia-alan yritykset pystyvät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä erittäin merkittävästi ja tarjoamaan samalla Suomelle lupaavaa vientipotentiaalia miljardien eurojen arvosta. Ilmastoasioiden huomioon ottaminen voi olla yrityksille positiivinen kilpailu- ja erottautumistekijä, mikä avaa reitin kohti kasvavaa ja kannattavampaa liiketoimintaa.

Varsinkin PK-yritysten toiminnalla on suuri painoarvo, sillä kestävän kehityksen toimenpiteitä koskevien päätösten ja muutosten tekemisessä ne ovat usein isoja ketterämpiä. Usein nämä ratkaisut eivät vaadi edes suuria investointeja, vaan päinvastoin tuovat välittömiä kustannussäästöjä.

Yhteystiedot

Haluatko keskustella linjauksen soveltamisesta yrityksessänne? Ota yhteyttä!