Siirry sisältöön

Alumiinit

Toimialaryhmä

Alumiinituotteet-toimialaryhmän yrityksiä yhdistää kiinnostus alumiiniin ja alumiinituotteisiin. Toimialaryhmä tekee yhteistyötä mm. European Aluminium Association ja Nordic Aluminium Platformin kanssa. Toimintaan kuuluu mm. vuosittain järjestettävä Alumiinipäivät-seminaari ja AluInno-alumiinituotekilpailu.

Päivitetty 11.04.2024 klo 15:54

Toimialaryhmän päätehtävät

  • Alumiinin soveltamiseen liittyvän osaamisen ja tiedon levittäminen.
  • Alumiinin käytön edistäminen sekä myönteisen imagon vahvistaminen.
  • Alumiiniteollisuuden toimintaedellytysten kehittäminen.
  • Ympäristöön ja kestävää kehitykseen liittyvien asioiden seuranta ja aktiivinen osallistuminen.
  • Alumiinia koskevien standardien seuranta ja niihin vaikuttaminen.

Yleistä alumiinista

Alumiini on kiehtova metalli. Arkkitehdit, insinöörit ja suunnittelijat voivat toteuttaa luomiskykyään melkein rajoituksetta. Alumiinin etuja ovat mm. sen hyvä muokattavuus, pieni ominaispaino, useimpiin tarkoituksiin riittävä lujuus, hyvä sähkön- ja lämmönjohtavuus, tyylikäs ulkonäkö ja hyvä korroosionkestävyys.

Alumiinia käytetään yhä enemmän elinympäristössämme käytännöllisesti katsoen kaikilla alueilla. Alumiinin laaja käyttöalue edellyttää insinööreiltä ja suunnittelijoilta tietämystä useilta aloilta, jotta he voisivat käyttää hyväkseen kaikkia alumiinin tarjoamia etuja.

Alumiiniin liittyvä standardisointi

Alumiinia koskevia standardeja laaditaan useissa eri teknisissä komiteoissa niin CENissä kuin ISOssa.

Eurooppalaiset alumiinia, alumiiniseoksia ja -tuotteita koskevat standardit laaditaan CENin teknisessä komiteassa CEN/TC 132 ”Aluminium and aluminium alloys”. Kansainväliset ISO-standardit laaditaan komiteassa ISO/TC 79 ”Light metals and their alloys”.

Alumiinin hitsaukseen liittyvät standardit kuuluvat komiteoiden CEN/TC 121 ”Welding” ja ISO/TC 44 ”Welding and allied processes” alaisuuteen.

Alumiinirakenteiden toteutusta ja suunnittelua koskevat standardit (Eurocode) valmistellaan komiteoissa CEN/TC 135 ”Execution of steel structures and aluminium structures” sekä CEN/TC 250 ”Structural Eurocodes – Steel and aluminium structures”.

Liitteet

Alumiinia koskevien eurooppalaisten materiaali- ja tuotestandardien tilanne: julkaistut standardit

Eurocode-järjestelmän tilanne
EUROKOODIT, EN-standardit 2008 (SFS:n esite)
www.eurocodes.fi
www.eurokoodi9.fi

Lisätietoja

Lisätietoja alumiiniin liittyvästä standardisoinnista, valmisteilla olevista työkohteista sekä valmiista standardeista saa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry:stä: www.metsta.fi