Siirry sisältöön

Kaapeliteollisuusyhdistys

Toimialayhdistys

Suomalainen kaapeliteollisuus on yli 90-vuotias toimiala, joka on ollut mukana rakentamassa Suomen sähköistä ja digitaalista infrastruktuuria. Kaapeliteollisuus valmistaa erilaisia kaapeleita, jotka mahdollistavat energian- ja tiedonsiirron eri ympäristöissä ja olosuhteissa.

Kaapeliteollisuus on myös innovatiivinen ja kansainvälinen ala, joka kehittää uusia tuotteita ja ratkaisuja tekoälyn, ympäristön ja turvallisuuden saralla. Kaapeliteollisuusyhdistys ry on suomalaisen kaapeliteollisuuden toimialajärjestö, joka edustaa alan etuja ja vaikuttaa sen kehitykseen.

Päivitetty 15.04.2024 klo 15:01

Toimialayhdistyksen toiminta ja vaikuttaminen

Ympäristöarvot

Maailmanlaajuisesta näkökulmasta Eurooppa on ympäristöpolitiikan eturintamassa. Kaapeliteollisuusyhdistyksen jäsenet ovat asettaneet omat ympäristöperiaatteensa. Tämä tarkoittaa että ympäristöasioihin paneudutaan kaapelin suunnittelussa, valmistuksessa, käytössä ja kierrätyksessä.

Ympäristövaatimukset eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa tuotteen turvallisuuden ja suorituskyvyn kanssa.

Kaapelikelojen kierrätys

Kaapelikeloja käytetään kaapeleiden käsittelyssä, varastoimisessa ja kuljettamisessa. Näin ollen kaapelikela on pakkausjätedirektiivin mukaan pakkausmateriaali ja näin ollen keloille on asetettu kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet.

Kaapeliteollisuusyhdistyksen jäsenet ovat kehittäneet omia kaapelikelojen logistiikkajärjestelmiä, joilla hoidetaan kaapelikelojen uudelleenkäyttöä, hyödyntämistä ja kierrätystä ympäristölainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Lisätietoa yhdistyksen jäsenten kierrätysjärjestelmistä on jäsenyritysten verkkosivuilla, löydät listaukset sivun alareunasta.

Kaapeleiden paloluokat

Heinäkuusta 2013 alkaen on ollut mahdollistaa kiinnittää CE-merkki rakennustuotteisiin edellyttäen, että harmonisoidut testaus- ja hyväksyntästandardit ovat olemassa. CPR-asetukseen liittyvät kaapelistandardit valmistuivat loppuvuodesta 2014.

Kaapeliteollisuusyhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivisesti vaikuttamassa CPR-vaatimusten mukaisten paloluokkien valmisteluun kaapeleille. Samalla Kaapeliteollisuusyhdistys on ollut mukana laatimassa ehdotusta siitä, mitkä CPR-asetuksessa olevista kaapeleiden paloluokista ACA–FCA sopivat parhaiten Suomen rakentamiseen.