Siirry sisältöön

Metallinjalostajat

Toimialayhdistys

Metallinjalostajat on Suomessa toimivan, teräksiä ja muita metalleja valmistavan ja muokkaavan sekä niiden jalostukseen liittyviä teknologioita kehittävän ja markkinoivan teollisuuden toimialajärjestö.

Päivitetty 16.04.2024 klo 12:09

Toimialayhdistyksen päätehtävät

Päätehtävänä valvoa toimialan yhteistä etua läheisessä yhteistoiminnassa Teknologiateollisuus ry:n kanssa sekä toimia alan tunnettuuden ja vetovoiman lisäämiseksi. Keskeiset vaikuttamiskokonaisuudet:

  • Energia- ja sähkömarkkina kehittyvät raskasta teollisuutta edistävästi. Ilmastopolitiikka suosii uudistumista.
  • Toimivat markkinat – kilpailuetua vähäpäästöiselle edelläkävijälle. Raaka-aineiden turvattu saanti.
  • Tutkimus ja koulutus vastaavat toimialan tarpeisiin.
  • Yrityksiä koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen – mahdollistava sääntely.
  • Toimialan ääni kuuluu. Yleinen vaikuttaminen.

Toiminnan pääkohdat

Metallien arvoketju ja siihen liittyvä teknologiavalmistus on tärkeä osa Suomen strategista kilpailukykyä ja tarjoaa kasvun sekä hyvinvoinnin mahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen. Keskeistä menestymiselle on, että

  • energia- ja ilmastopolitiikka suosii kestävää Suomalaista tuotantoa
  • osaavaa työvoimaa on tarjolla
  • puhdas sähkö on edullista ja sen saatavuus on turvattu.

Tosiasioita Toimialasta

Metallinjalostajat

9 mrd. €

Alan liikevaihto 2022

Suorat työlliset 16 000 ja välilliset arviolta 50 000

Työllistämisvaikutus

15,7 %

Osuus Suomen tavaraviennistä (1-10/2023)