Siirry sisältöön

Polttomoottorit

Toimialaryhmä

Polttomoottoreiden kehittäminen on nopein ja tehokkain tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa ilmanlaatua. Polttomoottorit-toimialaryhmän visio on, että parhaat polttomoottorit meri- ja energiajärjestelmiin tulevat Suomesta.


Toimialaryhmä on alan kansainvälisen yhdistyksen, International Coucil on Combustion Engines – CIMACin jäsen. Toimialaryhmällä on edustaja CIMACin hallituksessa.

Päivitetty 03.05.2024 klo 15:27

Toimialaryhmän strategiassa painotetaan seuraavia asioita:

  • polttomoottorien tutkimus, kehitys ja valmistus
  • hybridijärjestelmien tutkimus, kehitys ja valmistus
  • päästöjä alentavien polttoaineiden ja järjestelmien tutkimus, kehitys ja valmistus
  • pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden tutkimus, kehitys ja valmistus
  • vahva ja kilpailukykyinen valmistusverkosto
  • korkealaatuinen koulutus ja alan vetovoima
  • yhdessä tekeminen.

Toimialaryhmän toiminta

Polttomoottoreiden kehittäminen on nopein ja tehokkain tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa ilmanlaatua.

Energiatuotannossa ollaan siirtymässä uusiutuvaan energiaan, esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaan, ja sitä kautta sään mukaan vaihteleva energiatuotanto lisääntyy. Uusiutuvien tueksi tarvitaan entistä enemmän nopeasti säädettävää säätövoimaa. Tähän käyttötarkoitukseen polttomoottorit sopivat erinomaisesti. Polttomoottoreiden vahvuutena on soveltuvien polttoaineiden laaja kirjo.

Meriliikenteessä tavoitteena on tuottaa energiaa laivassa korkeimmalla mahdollisella tehokkuudella käyttäen hiilineutraaleja polttoaineita unohtamatta tasapainoa kustannusten, luotettavuuden ja tehokkuuden välillä. Polttomoottori on tulevaisuudessakin ratkaisu tähän vaatimukseen.

Yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa myös polttomoottorisektorilla. Digitalisaatiolla voidaan sujuvoittaa logistiikkaa ja sitä kautta vähentää liikenteen päästöjä niin merellä kuin maalla. Digitalisaatio näkyy myös moottori- ja energiajärjestelmien ohjauksessa, moottoritutkimuksessa ja -valmistuksessa.

Combustion Engines a Key Part of Finnish Industrial Policy Strategy 

Suomen polttomoottoriteollisuus on globaalin hiilineutraaliuden eturintamassa, ja sen vientivetoisella teollisuudella on merkittävä rooli tässä kehityksessä. Vuoden 2023 vientiluvut, jotka kohosivat 20 miljardiin euroon, osoittavat alan vahvuuden ja johtavan aseman maailmalla.

Tämän saavutuksen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen vaatii jatkuvaa tutkimusta ja innovaatioita, erityisesti hiilidioksidineutraalien polttoaineiden ja tehokkaampien moottoriteknologioiden alueilla. Suomen sitoutuminen tutkimukseen ja kehitykseen luo mahdollisuuksia nopealle siirtymälle kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta, mikä on elintärkeää sekä ympäristön että talouden kannalta.

Tosiasioita Toimialasta

Polttomoottorit

20 mrd. euroa

Alan liikevaihto

20 000

Työntekijää