Siirry sisältöön

Teollisuusovet

Toimialaryhmä

Keskeistä Teollisuusovivalmistajen toimialaryhmän toiminnassa on alan teknisen ja kaupallisen kehityksen seuraaminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pyrkimys edistää sitä.

Ryhmän edustajat osallistuvat alan standardisoimistyöhön ja informoivat työn etenemisestä CENissä. Ryhmä toimii kokemustenvaihto- ja keskustelufoorumina kaikissa alaan liittyvissä ongelmissa sekä edistää ja kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

Se pitää yhteyttä alan kannalta tärkeisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin, mm. ympäristöministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) sekä tarkastuslaitoksiin. Päämääränä on alan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Päivitetty 03.05.2024 klo 15:41
Mesvac Hörmann nosto-ovet

Yleistä teollisuusovista

Toimialaryhmässä käsitellään teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovia, autotallin ovia ja portteja sekä puomeja.

Toimialan soveltamisalaan kuuluvat ovet, portit ja puomit on tarkoitettu asennettaviksi alueille, joilla ihmiset liikkuvat, ja niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on tavaroiden ja ajoneuvojen ja niiden mukana seuraavien tai niitä ajavien henkilöiden turvallinen kulku teollisuus-, liike- ja toimistorakennuksissa sekä asuinrakennuksissa.

Standardit

 • Käyntiovet, teollisuus- ja liikerakennusten sekä autotallien ovet ja avattavat ikkunat. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Palonkestävyys- ja/tai savunhallintaominaisuudet (SFS-EN 16034)- Konekäyttöisten ovien ja porttien käyttö- ja työturvallisuus (SFS 5990)
 • Konekäyttöisten ovien, porttien ja puomien määräaikaistarkastusten vähimmäisvaatimukset (SFS 7501:2017)
 • Konekäyttöiset käyntiovet. Käyttöturvallisuus. Vaatimukset ja testimenetelmät (SFS-EN 16005)
 • Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus. Vaatimukset ja testimenetelmät (SFS-EN 12453)
 • Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestävyys- tai savunhallintaominaisuuksia (SFS-EN 13241:2003+A2:2016)
 • Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware. Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows (SFS-EN 1634-1:2014 + A1:2018:en)

Standardoinnin tekniset komiteat:

 • Ovet ja ikkunat (CEN/TC 33, CEN/TC 398 ja ISO/TC 162)
 • Lukot ja rakennushelat (CEN/TC 33/WG 4 ja WG7)
 • Rakennusten paloturvallisuus seurantaryhmä (CEN/TC 127 ja ISO/TC 92)
 • Rakentamisen ympäristövaikutukset SR 26 (CEN/TC 350, CEN/TC 350/SC 1, CEN/BT WG 206 ja ISO/TC 59)
 • Koneturvallisuus Metsta K114 (konedirektiivi 2006/42/EY, ISO/TC 199, CEN/TC 114)

Rakennustiedon kortit

 • Konekäyttöiset ovet, portit ja puomit (RT 42-11110)
 • Osastoivat ovet (RTS 13:16)
 • S1 luokan teräsbetonisuoja (RT92-11173).

Pekka Rajajärvi: Väestönsuojien rakentamisen historia ja käsikirja 1927–2016