Siirry sisältöön

Valaisinvalmistajat

Toimialaryhmä

Julkisten tilojen valaistus on tärkeä osa tilojen toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Valaistuksella voidaan luoda erilaisia tunnelmia ja vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja vireystasoon. Julkisten tilojen valaistus on myös haastava suunnittelukohde, sillä tilat ovat usein monikäyttöisiä ja niissä on erilaisia valaistustarpeita.

Valaistuksen tulee olla joustavaa, energiatehokasta ja helppokäyttöistä. Kotimainen valaistusteollisuus on vastannut näihin haasteisiin kehittämällä innovatiivisia ja laadukkaita valaisimia ja valaistuksen ohjausjärjestelmiä.

Päivitetty 03.05.2024 klo 15:47
Käsi kurkottaa led-valaistua seinää kohti, kuvituskuva.

Katso webinaaritallenne valaistuksen merkityksestä työturvallisuuteen

Valaisinvalmistajien toimialaryhmä kertoo webinaarissa valaistuksen merkityksestä työympäristöissä. Valaistus vaikuttaa monin tavoin työntekijöiden turvallisuuteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Hyvä valaistus voi parantaa näkyvyyttä, vähentää onnettomuuksia ja lisätä keskittymiskykyä. Lisäksi se voi vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja vireystilaan. 

Hyvän valaistuksen taustalla on erilaisia standardeja. Webinaarissa käydään lyhyesti läpi SFS-EN-standardi (sisätilojen työkohteiden valaistus) ja CIE-standardi (valon vaikutus terveyteen).

Webinaarin juontavat Henri Juslén ja Vesa Vähänen Valaisinvalmistajien toimialaryhmästä.

Toimialaryhmän toiminta ja julkaisut

Valaistusteollisuus julkaisi oman vähähiilitiekarttansa

Valaistusteollisuus julkaisi kesäkuussa 2022 oman vähähiilitiekartan: tavoitteena on tuottaa enemmän valoa älykkäämmin, tehokkaammin ja luontoa säästäen. Suomalaisen valaistusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden käytössä kertyvät päästövähennykset ovat jopa viisinkertaiset valaisinten valmistuksen kokonaispäästöihin verrattuna. 

Valaistusteollisuuden yhteistyössä suunnittelu- ja konsulttipalveluyhtiö AFRYn kanssa tekemä vähähiilisyystiekartan loppuraportti löytyy täältä.

LightingEuropen opas

LightingEurope on laatinut yrityksille kaksi opasta, miten komission asetuksia sovelletaan. Oppaat ovat ladattavissa tästä.

Toimialaryhmä vaikuttaa eurooppalaiseen lainsäädäntötyöhön yhdessä LightingEuropen kanssa.

Toimialaryhmä oli mukana Motivan Valtti-hankkeessa, jossa luotiin tietopankki ja työkalut energiatehokkaan valaistuksen toteuttamiseksi. Lisätietoa löytyy Motivan Valaistustieto.fi -sivustolta.

Näin vertailet ledivalaisimia

Näin vertailet ledivalaisimia 3.0 -oppaassa korostetaan hyötyeliniän mediaanin merkitystä valaisinvertailussa. Valaisinvalmistajien toimialaryhmä suositteleekin, että markkinoilla käytetään sovittuja parametrejä vertailtavuuden parantamiseksi valaistusmarkkinoilla.  

ESG-valaistus -sarja

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sen avulla voidaan tarkastella sitä, miten yritykset huomioivat liiketoiminnassaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan. Kaipaatko konkreettisia tavoitteita ja tekoja ESG-alueelle?

  • ESG Valaistusta -sarjan ensimmäinen osa keskittyy ympäristöön. 
  • ESG Valaistusta -sarjan toinen osa keskittyy ihmisiin ja kaikkiin niihin tapoihin, joilla yritykset ovat vuorovaikutuksessa työntekijöidensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa. 
  • ESG Valaistusta -sarjan kolmas osa keskittyy organisaatioiden johtamiseen ja hyvään hallintotapaan.  

LightingEurope

LightingEurope edustaa eurooppalaista valaisinteollisuutta edustaen yli 1000 valaistusalan yritystä, jotka työllistävät yli 100 000 työntekijää Euroopassa. LightingEuropen tehtävä on edustaa ja puolustaa valaisinteollisuuden intressejä Brysselissä. LightingEurope edistää tehokasta valaistusta huomioimalla ympäristön, ihmisten mukavuuden, terveyden ja turvallisuuden. Lisätietoa: www.lightingeurope.org.