Siirry sisältöön

Alihankkijat

Toimialaryhmä

Alihankkijat-toimialaryhmä edustaa Teknologiateollisuus ry:n alihankkijoina toimivia jäsenyrityksiä. Ne edustavat teknologiateollisuuden kaikkia toimialoja. Ryhmän toiminnassa painottuu erityisesti kaksi asiakokonaisuutta.

Toimialaryhmä vaikuttaa alihankkijoiden tärkeäksi katsomien asioiden edistämiseksi ja päähankkija-alihankkijasuhteiden kehittämiseksi. Toiseksi päätehtäväksi on nostettu alihankkijoiden keskinäisen verkottumisen edistäminen. Merkittävän osan ryhmän toimintaa muodostaa yhteyksien luominen asiakasyrityksiin.

Päivitetty 15.04.2024 klo 15:00

Toimialaryhmä on osallistunut alihankinnan sopimusmallien laatimiseen

Alihankinta Suomessa

Alihankintateollisuuden kokonaisvolyymi Suomessa on noin 2,6 miljardia euroa. Ala työllistää yli 16 000 henkilöä. Pääosa liikevaihdosta ja henkilöstöstä muodostuu kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivissa yrityksissä. Useimmat alihankkijayrityksistä ovat pieniä tai keskisuuria perheyrityksiä. Alihankkijat toimivat hyvin eri lailla päämiestensä kanssa. Alihankkijayritys voi olla esimerkiksi järjestelmätoimittaja, sopimusvalmistaja, komponenttitoimittaja, osavalmistaja tai kapasiteettialihankkija.

Alihankkijat-toimialaryhmä

Perustettu: 1988

Jäseniä: 70

Yhteenlaskettu liikevaihto: yli 800 miljoonaa euroa

Yhteenlaskettu henkilöstömäärä: yli 5 200 työntekijää