Siirry sisältöön

Kaivosteollisuus

Toimialayhdistys

Kaivosteollisuus ry on kaivosteollisuudessa toimivien yritysten vaikuttaja- ja yhteistyöjärjestö.

Päivitetty 06.05.2024 klo 08:34

Toimialayhdistyksen päätehtävät

  • Edistää kaivosteollisuuden yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä.
  • Lisätä alan yritysten ympäristö- ja turvallisuustietoutta ja kehittää toiminnan yhteiskuntavastuuta.
  • Edistää alan tunnettuutta ja myönteistä julkisuuskuvaa.
  • Edustaa jäsenyrityksiä alan kansainvälisissä järjestöissä.
  • Organisoida ja koordinoida jäsenyritysten yhteisiä tutkimushankkeita sekä organisoida koulutusta ja tutkimusta.
  • Kehittää jäsenyritysten välistä yhteistoimintaa.
  • Vastata jäsenien kyselyihin alaan liittyvissä asioissa ja neuvoa esimerkiksi sopivien kontaktien löytämisessä.

Tosiasioita Toimialasta

Kaivosteollisuus

400 miljoonan €

investoinnit vuosittain

50 %

toiminnan volyymistä alihankintaa ja urakointia